$(".form").Validform({ tiptype: function(msg, o, cssctl) { var objtip = o.obj.siblings(".txt-tips"); cssctl(objtip, o.type); objtip.text(msg); }} ); $(".checkbox").change(function() { $(this).attr(checked = "checked") ? $("#comreg_xy").html("") : $("#comreg_xy").html("您必须同意会员服务协议才能注册!"); })
已有企业会员帐号?

Copyright 2017 hbxjrc.com All rights reserved. 河北兴冀人才网 版权所有

地址:石家庄市裕华西路9号河北省人才大厦 邮 编:050000 E-mail:job@hbrc.cn

联系电话:0311--87102259/60 传真:87102260 在线咨询QQ:625070516

冀ICP备号